Usluge socijalne zaštite - Publikacije
Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji 2021. godine
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Žarko Šunderić, Lazar Muždalo
IZDAVAČI:  UNOPS
GODINA:  2024
Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji 2021. godine - Kratki prikaz
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Žarko Šunderić, Lazar Muždalo
IZDAVAČI:  UNOPS
GODINA:  2024
Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji 2021. godine - Baze podataka
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Žarko Šunderić, Lazar Muždalo
IZDAVAČI:  UNOPS
GODINA:  2024
Analiza položaja porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Republici Srbiji
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2022
PODRŽANO OD:  BTD, USAID
Mapiranje usluga socijalne zaštite i materijalne podrške u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Milica Stranjaković
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2020
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija za oblast socijalne i dečije zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Žarko Šunderić
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić , Žarko Šunderić, Boško Mijatović, Slobodan Cvejić, Dragan Đukić, Jelena Marković, Ivana Mišić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori iz oblasti socijalne i dečije zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori kvaliteta života
AUTORI:  Žarko Šunderić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti jedinica lokalnih samouprava u Republici Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Milica Stranjaković
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2016
PODRŽANO OD:  SDC
Izveštaj o stanju institucionalnih kapaciteta, zapošljivosti ugroženih grupa i socijalnoj zaštiti u 34 grada i opštine u Srbiji
AUTORI:  Marija Todorović, Danijela Toljaga-Nikolić, Maja Jandrić
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku, Centar za istraživanje javnih politika
GODINA:  2016
PODRŽANO OD:  EU/ SDC/ Vlada Republike Srbije
Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević, Sanja Miloradović, dr Milica Pejović Milovančević
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2016
PODRŽANO OD:  ADA i SDC
Mapiranje usluga socijalne zaštite u nadležnosti lokalnih samouprava
AUTORI:  Centar za liberalno-demokratske studije
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2013
PODRŽANO OD:  SIPRU i UNICEF
Vodič za organizacije civilnog društva – standardi usluga socijalne zaštite u zajednici i procedure licenciranja
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2013
PODRŽANO OD:  EU (EK)
Izdaci za socijalnu zaštitu na lokalnom nivou
AUTORI:  Marko Paunović
GODINA:  2012
PODRŽANO OD:  UNICEF/EU
Priručnik za komunikaciju sa građanima na temu socijalne zaštite
IZDAVAČI:  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  NMFA
Model javnog zastupanja za uspostavljanje usluga socijalne zaštite u lokalnoj zajednici
AUTORI:  Milica Stranjaković, Vera Kovačević
IZDAVAČI:  UNDP
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  EU/UNDP
Strateško upravljanje integralnom socijalnom zaštitom u lokalnoj zajednici
IZDAVAČI:  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  NMFA
Uloga nevladinih organizacija u pružanju usluga socijalne zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Milica Stranjaković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  EU/UNDP
Dnevni boravak kao pravo i usluga u sistemu socijalne zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  USAID/ISC
Decentralizacija socijalne zaštite u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2006
PODRŽANO OD:  EU/UNDP