Siromaštvo i socijalna pomoć - Publikacije
Analiza položaja porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Republici Srbiji
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2022
PODRŽANO OD:  BTD, USAID
Analiza položaja mladih u riziku i preporuke za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević, Žarko Šunderić, Vera Kovačević
IZDAVAČI:  NALED, Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  NALED
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić , Žarko Šunderić, Boško Mijatović, Slobodan Cvejić, Dragan Đukić, Jelena Marković, Ivana Mišić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori socijalne zaštite i socijalne sigurnosti
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori kvaliteta života
AUTORI:  Žarko Šunderić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Merenje i pojam siromašva – teorijski koncepti, stanje i preporuke za Republiku Srbiju
AUTORI:  Dr Gordana Matković
GODINA:  2014
PODRŽANO OD:  SIPRU
Socijalna pomoć i aktivacija u Srbiji: U potrazi za inkluzivnim rešenjima
AUTORI:  Marina Petrović
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  MDGF (Zajednički program ILO, UNDP, UNICEF)
Uticaj krize na tržište rada i životni standard u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Boško Mijatović, Marina Petrović
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  SIPRU/DFID i Svetska banka
Analiza uticaja državne finansijske podrške siromašnima
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  UNICEF
Izveštaj o humanom razvoju - Jugoslavija 1997.
AUTORI:  Dr Gordana Matković, dr Jurij Bajec, dr Danijel Cvjetičanin, dr Mirosinka Dinkić, dr Života Đorđević, dr Boško Mijatović, dr Goran Pitić, mr Vladimir Ristić, mr Borka Vujnović, mr Gorana Krstić, mr Aleksandra Pošarac
IZDAVAČI:  Ekonomski institut, Beograd
GODINA:  1997
PODRŽANO OD:  UNDP