Dečija i porodična zaštita - Publikacije
Analiza položaja porodica sa decom tokom COVID-19 krize u Republici Srbiji
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2022
PODRŽANO OD:  BTD, USAID
Sprečavanje ranog napuštanja obrazovanja
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  EU
Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija za oblast socijalne i dečije zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Žarko Šunderić
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Analiza položaja mladih u riziku i preporuke za unapređenje njihove socijalne i ekonomske inkluzije
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević, Žarko Šunderić, Vera Kovačević
IZDAVAČI:  NALED, Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  NALED
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Treće dopunjeno izdanje
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Katarina Stanić , Žarko Šunderić, Boško Mijatović, Slobodan Cvejić, Dragan Đukić, Jelena Marković, Ivana Mišić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori iz oblasti socijalne i dečije zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Praćenje socijalne uključenosti u Republici Srbiji – Indikatori kvaliteta života
AUTORI:  Žarko Šunderić, Aleksandra Galonja
IZDAVAČI:  SIPRU
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  Vlada Švajcarske
Vodič za interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku
AUTORI:  Dragica Vlaović Vasiljević, Sanja Miloradović, dr Milica Pejović Milovančević
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2016
PODRŽANO OD:  ADA i SDC
Novčana davanja za decu i porodice sa decom u srbiji – analiza i preporuke
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Boško Mijatović, Dr Katarina Stanić
GODINA:  2014
PODRŽANO OD:  UNICEF
Program dečijih dodataka u Srbiji: analiza i predlozi za unapređenje
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dragica Vlaović Vasiljević, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2012
PODRŽANO OD:  UNICEF
Analiza uticaja državne finansijske podrške siromašnima
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  UNICEF
Dnevni boravak kao pravo i usluga u sistemu socijalne zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  USAID/ISC
Dnevni boravak kao pravo i usluga u sistemu socijalne zaštite
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  IDN, Beograd
GODINA:  2009
Decentralizacija socijalne zaštite u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2006
PODRŽANO OD:  EU/UNDP