Žarko Šunderić

Žarko Šunderić je direktor Centra za socijalnu politiku od januara 2016. godine.

U periodu od 2008. do 2015. godine bio je šef Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva u Vladi Srbije, gde je bio zadužen za koordinaciju, nadzor i izveštavanje o oblasti socijalnog uključivanja i smanjenje siromaštva. Žarko je učestvovao u izradi i učestvovao u sprovođenju nacionalnih razvojnih strateških dokumenata i inicijativa. Poseduje značajno iskustvo u razvoju evropskih politika socijalnog uključivanja u Srbiji. Od 2005. do 2008 godine radio je na programima praćenja sprovođenja Strategije za smanjenje siromaštva u Vladi Srbije. Od 2001. do 2004. godine g. Šunderić je radio u američkoj organizaciji CHF na sprovođenju programa USAID u Srbiji. Od 1999. do 2001. godine radio je u nevladinoj organizaciji Građanske inicijative, na programu za razvoj demokratije.

Žarko Šunderić je završio master studije na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju. Diplomirao je na Fakultetu za medije i komunikacije i završio jednogodišnje dodiplomske studije Beogradske otvorene škole. Autor je knjige Uloga institucija u stvaranju socijalne kohezije, koju je 2015. godine objavio Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju iz Beograda.