Tanja Mrkalj

Tanja Mrkalj

Projektna menadžerka

tanja.mrkalj@csp.org.rs

Tanja Mrkalj je projektna menadžerka Centra za socijalnu politiku (CSP). Fokus njenog profesionalnog interesovanja je zaštita dece; u ovoj oblasti je od 2013. godine kroz rad u domaćim i međunarodnim nevladinim organizacijama.

MA iz sociologije završila je na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Pre dolaska u CSP radila je u oblasti zaštite dece u međunarodnoj organizaciji “Save the Children for North West Balkan”. U periodu od 2015. do 2017. radila je kao kordinatorka, potom i supervizorka, “Regional Child Protection Resource Centre (RRC)” programa u Srbiji (u okviru organizacije “Centar za integraciju mladih” i “Terre des Hommes”). Stekla je značajno iskustvo radeći kao supervizorka u “Svratištu za decu koja žive i rade na ulici“u Beogradu, i kao supervizorka dečijeg kutka (Child Friendly Space) u Obrenovcu i Lazarevcu, gde je radila nakon poplava u Srbiji, tokom 2014. godine.

Oblasti njenog profesionalnog interesovanja su zaštita dece, porodična zaštita i civilni sektor kao pružalac usluga socijalne zaštite.