Dr Gordana Matković

Dr Gordana Matković

Programska direktorka

gordana.matkovic@csp.org.rs

Dr Gordana Matković je programska direktorka Centra za socijalnu politiku (CSP) i redovna profesorka na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju (FEFA) u Beogradu. Kao konsultantkinja radi u zemlji i inostranstvu za Svetsku banku, UNDP, UNICEF i druge nacionalne i međunarodne organizacije. Diplomirala je i magistrirala na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i doktorirala na Filozofskom fakultetu – odsek sociologije.

Od 2005. godine do 2008. bila je direktorka studija socijalne politike u Centru za liberalno demokratske studije u Beogradu, a od 2008. je zaposlena na Fakultetu za ekonomiju, finansije i administraciju. Od sredine 2007. godine do 2012. bila je savetnica predsednika Republike Srbije. U periodu od oktobra 2000. do januara 2001. godine bila je Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja u prelaznoj vladi, a od januara 2001. do marta 2004. godine Ministar za socijalna pitanja u prvoj demokratski izabranoj vladi Republike Srbije. Tokom njenog mandata započete su reforme penzijskog sistema i sistema socijalne zaštite. Od 1984. do 2000. godine radila je kao istraživač i direktor međunarodnih projekata u Ekonomskom institutu u Beogradu. Oblasti njenog profesionalnog interesovanja su demografija, socijalna politika, tržište rada i humani razvoj.

Autorka je većeg broja članaka i knjiga: Demografski činioci i ponuda radne snage (1994), Decentralizacija socijalne zaštite u Srbiji (2006), Izazovi uvođenja obaveznog privatnog penzijskog sistema u Srbiji (2009), Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije (2014).

Dobitnik je nagrade “Konstanin Obradović” (2004) i nagrade “Žene u biznisu i vladi” Erste banke i Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj (2005).