Drugi pišu - Svetska banka: Izveštaj "Ekonomska mobilnost u svetu kroz generacije"
Svetska banka: Ekonomska mobilnost u svetu kroz generacije

Međugeneracijska mobilnost je umanjena poslednjih godina u mnogim delovima sveta. Sudbina velikog broja ljudi širom sveta i dalje zavisi od društvenog statusa njihovih roditelja, a ne od potencijala pojedinca.

Svetska banka je objavila izveštaj Ekonomska mobilnost u svetu kroz generacije koji pokazuje da veća ekonomska mobilnost vodi bržem ekonomskom rastu i smanjenju siromaštva.

Više informacija na: www.worldbank.org