Vesti - Unapređivanje uloge lokalne zajednice u sprečavanju osipanja učenika iz obrazovnog sistema
13.01.2017.

Centar za socijalnu politiku je započeo sprovođenje projekta Mehanizmi za sprečavanje osipanja učenika romske nacionalnosti iz obrazovnog sistema, čiji je cilj smanjenje osipanja učenika iz obrazovnog sistema i ranog napuštanja školovanja, posebno devojčica i dečaka romske nacionalnosti i povratnika po readmisiji iz zemalja članica EU.

Projekat će sagledati trenutni odgovor institucija na lokalnom nivou u vezi sa smanjenjem osipanja učenika iz obrazovnog sistema i razviti model unapređenog sistema za ranu identifikaciju i reagovanje institucija na lokalnom nivou, u cilju sprečavanja osipanja iz obrazovnog sistema.

Iako osipanje nije izraženo u celokupnoj školskoj populaciji u Srbiji, primetna je naročita ugroženost učenika iz određenih grupa, posebno onih iz siromašnih porodica. Brojne studije ukazuju da osipanje predstavlja veoma štetan i negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, osipanje smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne zadovoljavajući kvalitet života, a sa druge strane dovodi do niza neželjenih društvenih ishoda, kao što su, između ostalog, povećana stopa kriminaliteta, veća socijalna davanja i slabiji zdravstveni status nacije.

Ključne aktivnosti na projektu su:

  • Sprovođenje istraživanja o funkcionisanju postojećih mehanizama u lokalnim zajednicama za sprečavanje osipanja iz obrazovnog sistema.
  • Osmišljavanje i pilotiranje unapređenog sistema za ranu identifikaciju i reagovanje na lokalnom nivou u cilju sprečavanja osipanja iz obrazovnog sistema.
  • Dizajn protokola na lokalnom nivou za sprečavanje osipanja iz obrazovanja koji treba da posluži školama, centrima za socijalni rad, interresornim komisijama, zdravstvenim centrima, sudijama za prekršaje, lokalnim samoupravama i drugim relevantnim mehanizmima i partnerima na lokalu (romski koordinatori, pedagoški asistenati, zdravstvene medijatorke).
  • Izbor 10 primera dobre prakse iz lokalnih samouprava širom Srbije koji se bave smanjenjem osipanja učenika iz obrazovnog sistema.
  • Promocija modela unapređenog sistema za ranu identifikaciju i reagovanje na lokalnom nivou u cilju sprečavanja osipanja iz obrazovnog sistema.

Prevencija osipanja iz obrazovnog sistema prepoznata је kao jedna od prioritetnih oblasti delovanja u obezbeđivanju kvalitetnog obrazovanja za sve i u Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020, Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025 i Programu reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (2016).

Projekat će se sprovoditi u tri lokalne samouprave do juna 2018. godine, uz podršku Evropske unije, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).