Vesti - Svetska banka objavila studiju o univerzalnom osnovnom dohotku (UBI)
14.01.2020.

Univerzalni osnovni dohodak (Universal basic income - UBI) u poslednje vreme predstavlja jednu od tema u oblastima razvoja i politika socijalne zaštite o kojima se vode najžešće rasprave. Međutim, koje su karakteristike UBI? Šta bi trebalo da postigne? Kako znamo ono što nam jeste poznato, a šta ne znamo o njegovom učinku? Šta je potrebno da bi se ostvario u praksi?

Oslanjajući se na globalne podatke, literaturu i istraživačke rezultate, nedavno objavljeno izdanje Svetske banke „Razmatranje univerzalnog osnovnog dohotka: vodič za snalaženje sa konceptima, podacima i praksama“ nudi okvir u kojem se osvetljavaju pitanja i kompromisi u vezi sa UBI, sa ciljem da se obezbede informacije za odlučivanje u pogledu njegove primenljivosti i izvodljivosti u različitim kontekstima.

Konkretno, ova publikacija ispituje načine na koji se UBI razlikuje od drugih programa socijalne pomoći ili ih dopunjuje, u pogledu ciljeva, pokrivenosti, obuhvata, adekvatnosti, podsticaja, uticaja na siromaštvo i nejednakost, finansiranja, političke ekonomije i sprovođenja. Studija takođe daje osvrt na ranija i tekuća iskustva različitih zemalja, analizira pun raspon postojećih predloga politika, predstavlja originalne rezultate podsticaja u vidu mikro-poreskih olakšica i otvara niz pitanja u vezi sa analizom i praksom u oblasti UBI.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Razmatranje univerzalnog osnovnog dohotka: vodič za snalaženje sa konceptima, podacima i praksama“.