Vesti - Svetska banka objavila izveštaj "Ekonomska mobilnost u svetu kroz generacije"
15.05.2018.
Svetska banka: Ekonomska mobilnost u svetu kroz generacije

Međugeneracijska mobilnost je umanjena poslednjih godina u mnogim delovima sveta. Sudbina velikog broja ljudi širom sveta i dalje zavisi od društvenog statusa njihovih roditelja, a ne od potencijala pojedinca.

Svetska banka je objavila izveštaj Ekonomska mobilnost u svetu kroz generacije koji pokazuje da veća ekonomska mobilnost vodi bržem ekonomskom rastu i smanjenju siromaštva.

Više informacija na: www.worldbank.org