Vesti - Regionalna konferencija o doprinosu procesa ekonomskog upravljanja unapređenju kvaliteta života i rada na Zapadnom Balkanu
17.01.2018.

Evropska komisija organizuje regionalnu konferenciju za zemlje Zapadnog Balkana i Turske o doprinosu procesa ekonomskog upravljanja unapređenju kvaliteta života i rada.

Proces ekonomskog upravljanja Evropska komisija je inicirala pre tri godine u zemljama Regiona u procesu evropske integracije, kopirajući ovaj process u zemljama članicama EU.

Ova konferencija je prilika da se sagledaju dosadašnja postignuća i iskustva zemalja u ovom procesu, ali i da se predlože nove mere kako bi se podstakle reforme koje utiču na unapređivanje kvaliteta života i rada zemalja u Regionu.

Konferencija se organizuje 31. januara 2018. godine u Beogradu.

Više informacija na: ec.europa.eu