Vesti - Regionalna konferencija „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“
5.06.2018.
The Future of the Welfare State

U Beogradu se od 6. do 8. juna 2018. godine održava regionalna konferencija „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“.

Preko 200 ključnih aktera sa Zapadnog Balkana i iz država članica EU, razvojnih partnera, organizacija civilnog društva, predstavnika akademske zajednice, socijalnih partnera i dr. okupiće se na skupu u Beogradu kako bi zajedno radili na uobličavanju regionalne agende države blagostanja.

Trodnevni skup će obuhvatiti 4 panel diskusije i 13 tematskih radnih grupa posvećenih specifičnim aspektima pitanja države blagostanja. Pored toga, konferencija će pokrenuti dve regionalne inicijative koje će dalje raditi na unapređivanju države blagostanja u regionu: Inicijativu za unapređeno upravljanje u socijalnom sektoru na Zapadnom Balkanu i Inicijativu za politike budućnosti države blagostanja.

Regionalna konferencija “Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu” predstavlja okosnicu istoimene inicijative koju je pokrenula grupa nezavisnih istraživačkih organizacija i istraživača/-ica iz zemalja Zapadnog Balkana u cilju ostvarivanja zajedničkog uticaja u oblastima od značaja za državu blagostanja u regionu.

Izazovi sa kojima se suočavaju države blagostanja na Zapadnom Balkanu su veliki, delimično specifični i još izraženiji u odnosu na razvijenije zemlje. Siromaštvo i rizik od siromaštva u državama Zapadnog Balkana su na visokom nivou za evropske prilike. Većina zemalja ima veoma nizak bruto domaći proizvod, nepovoljnu socijalnu situaciju, visoku nezaposlenost i neadekvatne ishode u sferi obra­zovanja i zdravstva, te neefikasnu izvršnu vlast i administraciju. Regionalno specifične izazove predstavljaju visoka emigracija, ve­liki udeo dugotrajne nezaposlenosti, kao i rasprostranjena siva ekonomija. U budućnosti može da se očekuje da će na države blagostanja posebno da utiču i intenziviranje promena u strukturi domaćinstva i ubrzanje evropskih integracija. Regionalna inicijativa nastoji da pruži dodatni doprinos tako što će uticati na postojeće procese usmerene na održive reforme u regionu, kao što su ekonomsko upravljanje i programi ekonomskih reformi, proces pregovora o pristupanju EU, programi reformi politike zapošljavanja i socijalne politike. Jedan od ciljeva je unapređenje socijalne dimenzije evropskih integracija na Zapadnom Balkanu.

Budući da su pred državama Zapadnog Balkana brojne prepreke i izazovi koji zahtevaju jasno usmeren društveni odgovor, ideja regionalne inicijative je da stvori prostor za dugotrajnije promišljanje i ciljano delovanje kroz godišnje regionalno okupljanje najistaknutijih istraživača/-ica i lidera/-ki u društvu. Kao deo regionalnog participativnog procesa, godišnja konferencija “Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu” daće smernice kako da istraživači/-ice u društvenim naukama podrže kreatore/-ke politika u stvaranju održive socijalne politike usmerene na potrebe ugroženih grupa. Ovako zamišljena, regionalna konferencija predstavlja značajan mehanizam i kanal za delovanje, sa vizijom da postane najrelevantniji događaj posvećen pitanjima države blagostanja u ovom delu sveta.

Kliknite da preuzmete program Konferencije (.pdf).

Više informacija o konferenciji i regionalnoj inicijativi potražite na sajtu futureofthewelfarestate.org.

Događaj možete pratiti na Facebook strani i Twitter profilu Regionalne inicijative, a svi materijali sa konferencije biće dostupni na sajtu futureofthewelfarestate.org.

Regionalnu inicijativu i konferenciju „Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu“ podržavaju: UNDP Serbia, PERFORM, ILO, UNICEF Srbija, Regional Cooperation Council – RCC i Fondacija za otvoreno društvo Srbija.