Vesti - Publikacija "Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije"
16.05.2016.

Tim za socijalno uključivanje  i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije, Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju iz Beograda i Centar za socijalnu politiku objavili su publikaciju “Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije”.

Autorke su prof. dr Gordana Matković i dr Katarina Stanić, a publikacija je rezultat rada na dve studije koje je inicirao i finansirao Tim za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva.

Dugotrajna nega obuhvata usluge zdravstvene i socijalne zaštite, koje se pružaju u kući ili u institucionalnom okruženju pojedincima kojima je neophodna podrška u obavljanju svakodnevnih aktivnosti tokom dužeg vremenskog perioda. Očekuje se da će u budućnosti, prevashodno usled starenja stanovništva, uloga države u obezbeđenju dugotrajne nege da poraste.

Ova studija sagledava izazove i nudi predloge rešenja u oblasti dugotrajne nege. Prvim delom publikacije su obuhvaćeni modeli dugotrajne nege starih u pojedinim državama Evrope, tražnja za ovim uslugama u Srbiji, kao i preporuke za formulisanje politike u ovoj oblasti, dok drugi deo studije predstavlja analizu opcija za uvođenje socijalnih penzija u Srbiji.

Kliknite da preuzmete publikaciju “Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije“.