Vesti - Predstavljen predlog protokola na lokalnom nivou za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovanja
26.02.2018.

Centar za socijalnu politiku (CSP) je 26. februara predstavio predlog protokola na lokalnom nivou za sprečavanje osipanja učenika iz obrazovanja. Ovaj dokument treba da olakša reagovanje institucija na lokalnom nivou, kako bi se osiguralo da sva deca upišu i završe osnovnu školu.

Predložene aktivnosti treba da posluže školama, centrima za socijalni rad, interresornim komisijama, zdravstvenim centrima, sudijama za prekršaje, lokalnim samoupravama i drugim relevantnim mehanizmima i partnerima na lokalu (romski koordinatori, pedagoški asistenati, zdravstvene medijatorke).

Prevencija osipanja iz obrazovnog sistema prepoznata је kao jedna od prioritetnih oblasti delovanja u obezbeđivanju kvalitetnog obrazovanja za sve i u Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020, Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025 i Programu reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (2016).

CSP ovaj projekat sprovodi uz podršku Evropske unije, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).