Vesti - Predlozi za ostvarivanje preporuka Komiteta za prava deteta iz ugla Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji
28.11.2019.
Koalicija za monitoring prava deteta u Republici Srbiji objavila je dokument „Preporuke Komiteta za prava deteta: Na pola puta — šta je do sada urađeno i šta nam predstoji: predlozi Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji", kojim se daje pregled ostvarivanja preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija u periodu 2017-2019. godine. Istovremeno, ovaj dokument sadrži i predloge Koalicije za monitoring prava deteta u vezi sa primenom preporuka Komiteta do sledećeg ciklusa izveštavanja.

Koalicija za monitoring prava deteta je osnovana 2007. godine i zalaže za ostvarivanje svih prava sadržanih u Konvenciji o pravima deteta UN. Koaliciju danas čini pet organizacija civilnog društva specijalizovanih za praćenje i izveštavanje u različitim oblastima ostvarivanja ljudskih prava: Centar za prava deteta, Užički centar za prava deteta, Beogradski centar za ljudska prava, ASTRA — Akcija protiv trgovine ljudima i Centar za socijalnu politiku.

Kliknite da preuzmete publikaciju „Preporuke Komiteta za prava deteta: Na pola puta — šta je do sada urađeno i šta nam predstoji: predlozi Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji" (.pdf).