Vesti - Podrška porodicama neformalnih sakupljača otpada - obuka za porodične asistente
29.05.2024.

Obuka za porodične asistente

 

Prva obuka namenjena izabranim porodičnim asistentima iz 12 jedinica lokalne samouprave, koji će u narednih 18 meseci pružati podršku porodicama neformalnih sakupljača otpada, održana je u Beogradu 23-24. maja 2024. godine.

Apatin, Bač, Valjevo, Kula, Loznica, Obrenovac, Odžaci, Prijepolje, Ruma, Sremska Mitrovica, Ub i Šid su lokalne samouprave koje su uključene u ovu aktivnost koju sprovodi program PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu uz podršku Vlade Švajcarske.

Podrška za porodice je deo šire inicijative u kontekstu modernizacije sistema upravljanja otpadom koja će dovesti do zatvaranja 15 opštinskih deponija i razvoja šest regionalnih centara za upravljanje otpadom, zbog čega će se mnogi neformalni sakupljači otpada suočiti sa gubitkom sredstava za život.

Cilj je da im se omogući sticanje prihoda i bolji pristup javnim uslugama relevantnim za socijalno uključivanje (zdravstvo, obrazovanje i socijalna zaštita) kroz angažovanje porodičnog asistenta kao ključne kontakt osobe u povezivanju sa pružaocima podrške, zastupanju i podršku u ostvarivanju pojedinih prava, usluga i mera u skladu sa utvrđenim potrebama. Porodični asistenti će u izabranim opštinama pratiti i podržavati realizaciju Individualnog porodičnog plana podrške kroz informisanje, usmeravanje i motivisanje porodice za buduće promene.

Pored obuka za porodične asistente u unapređenju kvaliteta podrške koja se pruža porodicama, i pomoći u realizaciji planova podrške za 75 porodica iz prioritetne ciljne grupe, program će podržati 42 lokalne jedinice samouprave koje su pokrivene novim regionalnim centrima u uspostavljanju sistemskih politika, struktura i procesa za rešavanje prava i potreba neformalnih sakupljača otpada.

Obuke realizuju UNICEF i Centar za socijalnu politiku, uz podršku UNOPS i UNFPA, u okviru programa PRO - Lokalno upravljanje za ljude i prirodu, koji zajednički sprovode agencije Ujedinjenih nacija u Srbiji – UNOPS, UNICEF, UNFPA i UNEP, u saradnji sa Vladom Republike Srbije i uz finansijsku podršku Vlade Švajcarske.

Izvor: pro.org.rs