Vesti - Počinje realizacija projekta „Premošćavanje jaza između zakonodavstva i prakse u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad”
9.01.2020.

Evropski centar za socijalnu politiku i istraživanje (European Centre for Social Welfare Policy and Research) je, u saradnji sa Centrom za socijalnu politiku i grupom organizacija iz Evropske unije i Zapadnog Balkana, u 2020. godini započeo sprovođenje projekta „Premošćavanje jaza između zakonodavstva i prakse u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad” (Bridging the gap between legislation and practice in the posting of workers - POW-BRIDGE).

Upućivanje radnika na privremeni rad je dinamični oblik mobilnosti radne snage, kome se posvećuje značajna politička i strateška pažnja – prevashodno u pogledu sprečavanja socijalnog dampinga, što se odražava i u revidiranoj EU direktivi usvojenoj 2018. godine. Ovaj dvogodišnji projekat se realizuje sa ciljem da ohrabri napore u sprovođenja Direktive na inkluzivan, participatoran i transparentan način, a doprineće unapređenju efikasne i jasne primene EU pravila u oblasti upućivanja radnika na privremeni rad, promovisanju aktivnijeg učešća poslodavaca u procesu donošenja javnih politika zasnovanih na podacima, odnosno uspostavljanju i širenju prekogranične saradnje svih zainteresovanih aktera u Evropskoj uniji i državama kandidatima za članstvo.

Projekat se finansira u okviru programa EaSI Progress, a projektnim aktivnostima su obuhvaćeni istraživanje, saradnja i širenje informacija u osam zemalja: šest država članica EU i dve zemlje kandidata za članstvo.

Više informacija potražite na www.euro.centre.org