Vesti - Počelo sprovođenje istraživanja o izazovima uključivanja korisnika novčane socijalne pomoći u formalno tržište rada
13.11.2019.

Centar za socijalnu politiku je započeo sprovođenje istraživanja o mogućnostima za uključivanje u formalno tržište rada korisnika novčane socijalne pomoći.

Cilj Istraživanja je da unapredi razumevanje motivacionih i demotivacionih faktora, kao i specifičnih izazova za uključivanje korisnika programa novčane socijalne pomoći u formalno tržište rada.

Istraživanje će uzeti u obzir relevantne podatke u vezi sa visinom socijalne pomoći, minimalnom zaradom, rezervacionom nadnicom i neformalnim radom.

Rezultati istraživanja će pružiti doprinos dugoročnom unapređivanju strateškog i zakonskog okvira kada su u pitanju politike smanjenja siromaštva i aktivacije.

Istraživanje se sprovodi do aprila 2020. godine, a realizuje se u okviru podrške Nemačke razvojne saradnje – GIZ i programa DKTI (Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena).