Vesti - Održana info-sesija o novčanim davanjima vezanim za rođenje dece u Srbiji
8.10.2021.

Info-sesija "Novčana davanja vezana za rođenje dece u Srbiji"

U okviru programa Resurs centar za organizacije civilnog društva u Srbiji, Centar za socijalnu politiku je 29. septembra 2021. organizovao onlajn info-sesiju „Novčana davanja vezana za rođenje dece u Srbiji”, namenjenu predstavnicima/ama organizacija civilnog društva i jedinica lokalne samouprave. 

Info-sesija je organizovana sa ciljem da se organizacije upoznaju sa konceptom usklađivanja rada i roditeljstva i različitim davanjima povodom rođenja i nege deteta. Sesiju je vodila istraživačica Centra za socijalnu politiku Katarina Stanić, a učesnici/e su dobili podršku i stekli znanje u vezi sa pregledom svih novčanih davanja vezanih za rođenje deteta, ciljevima svake od naknada, načinima njhovog izračunavanja, nakon čega su imali priliku i da diskutuju o temi, postave pitanja i iskažu svoja mišljenja i stavove.

Kliknite da pogledate snimak info-sesije „Novčana davanja vezana za rođenje dece u Srbiji”.

Izvor: rc.gradjanske.org