Vesti - Objavljena studija „Istraživanje o mehanizmima za uključivanje u formalno tržište rada korisnika novčane socijalne pomoći"
15.09.2020.
Istraživanje o mehanizmima za uključivanje u formalno tržište rada korisnika NSP

U okviru projekta „Upravljanje otpadom u kontekstu klimatskih promena (DKTI)" Nemačke razvojne saradnje – GIZ, Centar za socijalnu politiku je sproveo Istraživanje o mehanizmima za uključivanje u formalno tržište rada korisnika novčane socijalne pomoći.

Uvođenje i aktivacija korisnika novčane socijalne pomoći u formalne tokove tržišta rada ima za cilj prepoznavanje pre svega prepreka za njihovu aktivaciju, a potom i pronalaženje rešenja i predlaganje mera kojima bi se dugoročno korisnici osposobili za samostalan rad i pristojan život bez oslanjanja na socijalna davanja i potpunu zavisnost od sistema socijalne zaštite.

Istraživanje o mehanizmima za uključivanje u formalno tržište rada korisnika novčane socijalne pomoći ima za cilj da unapredi razumevanje motivacionih i demotivacionih mehanizama, kao i sagledavanje specifičnih izazova za uključivanje korisnika NSP u formalno tržište rada. Poseban akcenat stavljen je na sakupljače sekundarnih sirovina, uzimajući u obzir da je najveći deo njih u sistemu socijalne zaštite, što dugoročno treba da omogući unapređivanje relevantnog strateškog i zakonskog okvira kada su u pitanju politike smanjenja siromaštva i aktivacije.

U studiji „Istraživanje o mehanizmima za uključivanje u formalno tržište rada korisnika novčane socijalne pomoći" se, nakon uvoda, najpre razmatraju zakonska rešenja koja se odnose na pojedina socijalna davanja na nacionalnom nivou i u izabranim lokalnim samoupravama, a zatim je izneta metodologija istraživanja. U posebnom odeljku sagledava se zamka neaktivnosti u Srbiji u poređenju sa zemljama EU, a u centralnom odeljku se analiziraju efekti zapošljavanja na dohodak korisnika NSP, kako na nacionalnom tako i na lokalnom nivou i rezervaciona nadnica. U završnom poglavlju su predstavljeni nalazi i preporuke.

Centar za socijalnu politiku (CSP) je istraživanje sproveo u periodu od septembra 2019. godine do maja 2020. godine. Autorka istraživanja je Gordana Matković, programska direktorka CSP. Doprinos u sprovođenju istraživanja su dali Žarko Šunderić, direktor CSP, Ivana Poljak i Lazar Muždalo istraživači CSP, i Nataša Pavlović, asistentkinja na Poljoprivrednom fakultetu.

Kliknite da preuzmete studiju „Istraživanje o mehanizmima za uključivanje u formalno tržište rada korisnika novčane socijalne pomoći" (.pdf).