Vesti - Objavljena regionalna studija "Socijalna zaštita na Zapadnom Balkanu – Odgovor na krizu uzrokovanu virusom COVID-19"
29.07.2020.

Regionalni eksperti za socijalnu politiku, članovi mreže Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu, uz podršku Fondacije Friedrich-Ebert-Stiftung pripremili su regionalnu studiju Socijalna zaštita na Zapadnom Balkanu – Odgovor na krizu uzrokovanu virusom COVID-19.

Pandemiju virusa COVID-19 dočekao je već oslabljen sistem socijalne zaštite na Zapadnom Balkanu, dok će širi društveni uticaji verovatno biti kako ozbiljni, tako i dugoročni. Iz inicijalnih reakcija regionalnih vlasti u oblasti socijalne politike mogu se izvući pojedine pozitivne smernice, ali u isto vreme se može izvesti i niz uglavnom negativnih opažanja, iz kojih se mogu naučiti određene lekcije.

Prvi deo Studije predstavlja kratak pregled najvažnijih mera socijalne zaštite preduzetnih tokom krize uzrokovane virusom COVID-19 na području Zapadnog Balkana. U drugom delu je dat predlog kratkoročnih prioriteta u oblasti socijalne zaštite, uključujući hitne mere koje je potrebno preduzeti u slučaju drugog talasa. Treći deo usmeren je na širu agendu za prelazak na održivu reformu socijalne zaštite u čitavom regionu, dajući novi osvrt na platformu „Budućnost države blagostanja“ koju je Mreža pripremila u decembru 2019. godine.

Ovu studiju izradili su prof. Gordana Matković i dr Pol Stabs (Paul Stubbs) uz podršku Žarka Šunderića. Zasnovana je na pregledu literature i, što je najvažnije, informacijama koje su dostavili članovi mreže Budućnost države blagostanja na Zapadnom Balkanu

Regionalnu studiju Socijalna zaštita na Zapadnom Balkanu – Odgovor na krizu uzrokovanu virusom COVID-19 možete preuzeti ovde.