Vesti - Mapa puta za eliminaciju dečijeg rada
15.12.2017.

Centar za socijalnu politiku, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada u Srbiji, održao je konferenciju na kojoj je predstavljen predlog Mape puta za eliminaciju dečijeg rada uključujući njegove najgore oblike, za period od 2018. do 2022. godine. Mapa puta je dokument koji obuhvata aktivnosti kojima se utiče na efikasniju prevenciju i otklanjanje posledica zloupotrebe dečijeg rada. Dokument je usaglašen kroz konsultativni proces ključnih aktera: ministarstava, nacionalnih tela i saveta, socijalnih partnera  i organizacija civilnog društva, koji je realizovan u periodu od avgusta do polovine novembra 2017. godine.

Kompleksnost fenomena zloupotrebe dečijeg rada zahteva dodatni napor da se postojeće politike, zakoni i planovi različitih aktera stave u okvir koji bi omogućio efikasnije i svrsishodnije delovanje u zaštiti dece, prevenciji i suzbijanju zloupotrebe dečijeg rada.

Konferenciju su otvorili prof. dr Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku i predsednica Saveta za prava deteta, Karla Herši, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji, Suzana Paunović, direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Jovan Protić, nacionalni koordinator Međunarodne organizacije rada u Srbiji, i Žarko Šunderić, direktor Centra za socijalnu politiku. U radu konferencije su učestvovali predstavnici institucija, organizacija civilnog društva, lokalnih samouprava, socijalnih partnera i međunarodnih organizacija.

Proces izrade Mape puta realizovan je kroz projekat Međunarodne organizacije rada Angažovanje i podrška na nacionalnom nivou za smanjenje pojave zloupotrebe dečijeg rada, koji je finansijski podržan od strane Ministarstva rada Sjedinjenih Američkih Država. Projekat se realizuje u okviru Programa dostojanstvenog rada za Republiku Srbiju za period 2013-2017. godine, čiji je nosilac Međunarodna organizacija rada u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.