Vesti - Konsultativne radionice posvećene definisanju indikatora za praćenje preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija
13.07.2018.

Centar za socijalnu politiku (CSP) poziva predstavnike organizacija civilnog društva na konsultativne radionice posvećene definisanju indikatora za praćenje preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija za oblasti socijalne i zdravstvene zaštite.

  1. Radionica posvećena definisanju indikatora za oblast socijalne zaštite se održava 18. jula od 11.00 do 12.30;
  2. Radionica posvećena definisanju indikatora za oblast zdravstvene zaštite se održava 18. jula od 13.30 do 15.00.

Radionice se održavaju u prostorijama Centra za socijalnu politiku (Kralja Milana 7, prvi sprat).

Molimo vas da svoje učešće i radionicu na kojoj učestvujete potvrdite na e-mail office@csp.org.rs do 16. jula 2018. godine (do 12.00).

Radionice se sprovode u okviru projekta Praćenje primene preporuka Komiteta za prava deteta Ujedinjenih nacija, koji zajednički sprovode članice Koalicije za monitoring prava deteta u Republici Srbiji u saradnji sa kancelarijom UNICEF u Srbiji.