Vesti - Eurofound objavio studiju o kvalitetu života u zemljama kandidatima za članstvo u EU
18.07.2019.

Eurofound je nedavno objavio studiju „Kvalitet života — Život i društvo u zemljama kandidatima za članstvo u EU“, koja je nastala kao rezultat Ankete o kvalitetu života koju Eurofound sprovodi. Studija daje pregled stanja o kvalitetu života, kvalitetu javnih usluga i stanju u društvu u zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj.

Podaci pokazuju da je stepen zadovoljstva životom u Srbiji bio na sličnom nivou u 2016. kao u 2011. godini. Ovaj nivo je niži od proseka EU28, ali je na višem nivou u poređenju sa drugim zemljama u regionu. Međutim, uprkos relativno visokom nivou zadovoljstva životom, podaci ukazuju na izuzetno nizak nivo optimizma u vezi sa budućnošću – najniži u poređenju sa drugim zemljama kandidatima za članstvo u EU. Dodatno, jedan od najvećih izazova u Srbiji se tiče slabe usklađenosti porodičnog i poslovnog života.

Žarko Šunderić, direktor Centra za socijalnu politiku, jedan je od koautora Studije.