Vesti - Eliminacija zloupotrebe dečijeg rada
24.11.2017.

U četvrtak, 23. novembra 2017. godine, održana je konsultativna radionica o predlogu Mape puta za eliminaciju zloupotrebe dečijeg rada uključujući najgore oblike, uz predstavljanje nalaza Istraživanja o dečijem radu u poljoprivredi u Republici Srbiji. Radionica je održana u organizaciji Centra za socijalnu politiku i SeCons grupe za razvojnu inicijativu, uz podršku projekta Angažovanje i podrška na nacionalnom nivou za smanjenje pojave dečijeg rada (CLEAR) Međunarodne organizacije rada (MOR).

Projekat CLEAR se sprovodi u okviru Programa dostojanstvenog rada za Republiku Srbiju,  i jedna od njegovih komponenti se odnosi na uključivanje mera za suzbijanje zloupotrebe dečijeg rada, uključujući njegove najgore oblike, u šire politike zaštite dece. Centar za socijalnu politiku (CSP) je izradio/pripremio predlog Mape puta za eliminaciju zloupotrebe dečijeg rada, koja suštinski obuhvata aktivnosti kojima se može uticati i na prevenciju i otklanjanje posledica zloupotrebe dečijeg rada, uključujući najgore oblike, u periodu od 2018. do 2022. godine.