Vesti - Četvrtina stanovništva u riziku siromaštva
4.04.2017.
Izvor: Republički zavod za statistiku

Republički zavod za statistiku objavio je najnovije podatke Ankete o prihodima i uslovima života (The Survey on Income and Living Conditions ‒ SILC) o riziku siromaštva, socijalnoj isključenosti i uslovima života. Stopa rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti u 2016. godini u Srbiji iznosi 38,7%. Pri tome, stopa rizika siromaštva iznosi 25,5%. Po definiciji Eurostata, ova lica nisu nužno siromašna, već samo imaju veći rizik da to budu.

Lica od 18 do 24 godine najviše su izložena riziku od siromaštva (32,7%), kao i lica mlađa od 18 godina (30,2%), dok najnižu stopu rizika siromaštva imaju osobe starije od 65 godina (19,1%). Najveću stopu rizika od siromaštva imaju lica u domaćinstvima koja čine dve odrasle osobe s troje ili više izdržavane dece, 49,8%, zatim lica mlađa od 65 godina koja žive u jednočlanim domaćinstvima, 40,1%. U zavisnosti od radnog statusa, kod lica starih 18 i više godina, najizloženija riziku od siromaštva su nezaposlena lica (48,0%), dok je najniža stopa rizika od siromaštva kod zaposlenih kod poslodavca (9,0%). Kod samozaposlenih lica ova stopa iznosi 32,4%. Stopa rizika od siromaštva kod penzionera je 15,4%.

Anketa o prihodima i uslovima života je zasnovana na standardizovanoj metodologiji za države članice Evropske unije, pa je postojanjem ovih podataka u Srbiji omogućena uporedivost podataka. Anketa se sprovodi jednom godišnje, a u Srbiji je sprovedena četvrti put (u periodu od maja do jula 2016. godine). Od ukupnog broja domaćinstava predviđenih za anketiranje u trećem talasu (6.366 domaćinstava), anketirano je 5.554 domaćinstva (87,2%), odnosno 15.057 lica starih 16 i više godina. Anketa je sprovedena metodom direktnog intervjua (licem u lice) sa članovima domaćinstva i bila je anonimna.

Više informacija na adresi webrzs.stat.gov.rs