[[If? &subject=`215` &operator=`inarray` &operand=`7,145` &then=`

Centar za socijalnu politiku je započeo sprovođenje projekta Mehanizmi za sprečavanje osipanja učenika romske nacionalnosti iz obrazovnog sistema, čiji je cilj smanjenje osipanja učenika iz obrazovnog sistema i ranog napuštanja školovanja, posebno devojčica i dečaka romske nacionalnosti i povratnika po readmisiji iz zemalja članica EU.

Projekat će sagledati trenutni odgovor institucija na lokalnom nivou u vezi sa smanjenjem osipanja učenika iz obrazovnog sistema i razviti model unapređenog sistema za ranu identifikaciju i reagovanje institucija na lokalnom nivou, u cilju sprečavanja osipanja iz obrazovnog sistema.

Iako osipanje nije izraženo u celokupnoj školskoj populaciji u Srbiji, primetna je naročita ugroženost učenika iz određenih grupa, posebno onih iz siromašnih porodica. Brojne studije ukazuju da osipanje predstavlja veoma štetan i negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, osipanje smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne zadovoljavajući kvalitet života, a sa druge strane dovodi do niza neželjenih društvenih ishoda, kao što su, između ostalog, povećana stopa kriminaliteta, veća socijalna davanja i slabiji zdravstveni status nacije.

Ključne aktivnosti na projektu su:

Prevencija osipanja iz obrazovnog sistema prepoznata је kao jedna od prioritetnih oblasti delovanja u obezbeđivanju kvalitetnog obrazovanja za sve i u Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020, Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025 i Programu reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (2016).

Projekat će se sprovoditi u tri lokalne samouprave do juna 2018. godine, uz podršku Evropske unije, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

` &else=`
[[!If? &subject=`[[!GetParentPagetitle]]` &operator=`inarray` &operand=`O nama - ,About us - ` &then=`Unapređivanje uloge lokalne zajednice u sprečavanju osipanja učenika iz obrazovnog sistema` &else=`[[!GetParentPagetitle]]Unapređivanje uloge lokalne zajednice u sprečavanju osipanja učenika iz obrazovnog sistema`]]

Centar za socijalnu politiku je započeo sprovođenje projekta Mehanizmi za sprečavanje osipanja učenika romske nacionalnosti iz obrazovnog sistema, čiji je cilj smanjenje osipanja učenika iz obrazovnog sistema i ranog napuštanja školovanja, posebno devojčica i dečaka romske nacionalnosti i povratnika po readmisiji iz zemalja članica EU.

Projekat će sagledati trenutni odgovor institucija na lokalnom nivou u vezi sa smanjenjem osipanja učenika iz obrazovnog sistema i razviti model unapređenog sistema za ranu identifikaciju i reagovanje institucija na lokalnom nivou, u cilju sprečavanja osipanja iz obrazovnog sistema.

Iako osipanje nije izraženo u celokupnoj školskoj populaciji u Srbiji, primetna je naročita ugroženost učenika iz određenih grupa, posebno onih iz siromašnih porodica. Brojne studije ukazuju da osipanje predstavlja veoma štetan i negativan fenomen i za pojedinca i za društvo. Sa jedne strane, osipanje smanjuje mogućnosti pojedinca da se uključi na tržište rada i postigne zadovoljavajući kvalitet života, a sa druge strane dovodi do niza neželjenih društvenih ishoda, kao što su, između ostalog, povećana stopa kriminaliteta, veća socijalna davanja i slabiji zdravstveni status nacije.

Ključne aktivnosti na projektu su:

  • Sprovođenje istraživanja o funkcionisanju postojećih mehanizama u lokalnim zajednicama za sprečavanje osipanja iz obrazovnog sistema.
  • Osmišljavanje i pilotiranje unapređenog sistema za ranu identifikaciju i reagovanje na lokalnom nivou u cilju sprečavanja osipanja iz obrazovnog sistema.
  • Dizajn protokola na lokalnom nivou za sprečavanje osipanja iz obrazovanja koji treba da posluži školama, centrima za socijalni rad, interresornim komisijama, zdravstvenim centrima, sudijama za prekršaje, lokalnim samoupravama i drugim relevantnim mehanizmima i partnerima na lokalu (romski koordinatori, pedagoški asistenati, zdravstvene medijatorke).
  • Izbor 10 primera dobre prakse iz lokalnih samouprava širom Srbije koji se bave smanjenjem osipanja učenika iz obrazovnog sistema.
  • Promocija modela unapređenog sistema za ranu identifikaciju i reagovanje na lokalnom nivou u cilju sprečavanja osipanja iz obrazovnog sistema.

Prevencija osipanja iz obrazovnog sistema prepoznata је kao jedna od prioritetnih oblasti delovanja u obezbeđivanju kvalitetnog obrazovanja za sve i u Strategiji razvoja obrazovanja u Srbiji do 2020, Strategiji za socijalno uključivanje Roma i Romkinja u Republici Srbiji za period 2016-2025 i Programu reformi politike zapošljavanja i socijalne politike (2016).

Projekat će se sprovoditi u tri lokalne samouprave do juna 2018. godine, uz podršku Evropske unije, kroz Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR).

` ]]