CSP Inicijative - Unapređenje profesionalne podrške u zajednici – važan korak u inkluziji dece

Cilj projekta je uticaj na socijalnu i obrazovnu inkluziju dece iz marginalizovanih grupa, kroz osnaživanje kapaciteta interresornih komisija u lokalnim zajednicama za pružanje dodatne podrške deci za uključivanje u rani razvoj i obrazovanje. Dodatna podrška obuhvata zdravstvene, socijalne i obrazovne usluge koje se pružaju detetu i omogućavaju mu punu društvenu uključenost i napredovanje. Dodatna podrška se odnosi na prava i usluge koje detetu obezbeđuju prevazilaženje fizičkih i socijalnih prepreka ka nesmetanom obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti od značaja za uključivanje u obrazovni proces, život u zajednici i uspešno napredovanje. Interresorne komisije (IRK) na opštinskom/gradskom nivou su glavni mehanizmi za obezbeđivanje dodatnih podrški detetu i za praćenja njihove realizacije. Različite analize u ovoj oblasti su ukazale na potrebu osnaživanja kapaciteta članova interresornih komisija kako bi se osigurao kvalitet njihovog rada i adekvatnost mera podrške. Potrebno je osnažiti i kapacitete opštinskih vlasti da planiraju mere dodatne podrške i za njih odvoje odgovarajuća sredstva.

CSP je u okviru ove inicijative sproveo analizu rada 10 interresornih komisija (IRK), identifikovao potrebe za dodatnom obukom i sproveo najvažnije obuke za 10 izabranih IRK. Na osnovu nalaza analize i rada sa 10 IRK, izrađena je i sprovedena osnovna obuka za svih 156 IRK u Srbiji. Obuka je sprovedena kroz 3 regionalna treninga. Inicijativa je obuhvatila i davanje grantova u 10 lokalnih samouprava za finansiranje dodatne podrške koju su IRK preporučili za decu. CSP je ovu inicijativu sproveo u sledećim jedinicama lokalne samouprave: Bela Palanka, Bojnik, Vladičin Han, Kovin, Kragujevac, Leskovac, Pančevo, Pirot, Požarevac i Smederevo. Realizacija projekta je započeta 15. jula 2014. i trajala do 14. jula 2016. godine.