CSP Inicijative - Podrška uspostavlјanju programskog budžeta u lokalnim samoupravama, sa fokusom na oblast socijalne zaštite

Cilj ovog projekta je bio kreiranje modela programskog budžeta u oblasti socijalne zaštite na primeru jedne lokalne samouprave za 2015. godinu, a koji bi u narednom periodu bio korišćen od strane drugih lokalnih samouprava i predstavljao osnovu za pripremu opšteg uputstva za programsko budžetiranje lokalnih samouprava u oblasti socijalne zaštite. Za potrebe realizacije projekta izabran je Grad Valjevo kao grad srednje veličine sa dovoljnim brojem usluga socijalne zaštite i sa ne previše komplikovanom strukturom.

CSP je izradio model programskog budžeta za sektor socijalne zaštite za Grad Valjevo, u skladu sa uputstvom sistema ESSPROS (Evropski statistički sistem integrisane socijalne zaštite). Ovaj predlog je od strane CSP-a i Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva poslat Ministarstvu finansija i Stalnoj konferenciji gradova i opština (koja je zadužena za izradu lokalnih programskih budžeta od strane MFIN) kako bi predlog koristili za izmenu programske klasifikaciju u budućnosti.