CSP Inicijative - Apsolutno siromaštvo i trendovi u merenju siromaštva u Republici Srbiji

Centar za socijalnu politiku je, uz podršku Tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, pripremio studiju Merenje siromaštva – teorijski koncepti, stanje i preporuke za Republiku Srbiju.

Studija ima dva cilja. Prvi, da prikaže različite pojmove, koncepte i načine merenja siromaštva, i drugi, da razmotri opcije i sugeriše mere za dalje praćenje siromaštva u Republici Srbiji. Studija je nastala kao odgovor na nepostojanje zvaničnih podataka o apsolutnom siromaštvu nakon 2010. godine, ali i na potrebu za razumevanjem novih trendova u merenju siromaštva i njihovog uticaja na Republiku Srbiju.

Autorka studije je prof. Dr Gordana Matković. Celokupna studija je dostupna na stranici CSP-a: preuzmite pdf.