Publikacije - Knjige i monografije
Lokalizacija evropskih integracija - Indikatori predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2020
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Sprečavanje ranog napuštanja obrazovanja
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  EU
Model za lokalizaciju procesa evropskih integracija za oblast socijalne i dečije zaštite
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2018
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Država blagostanja u zemljama Zapadnog Balkana: izazovi i opcije
IZDAVAČI:  Centar za socijalnu politiku
GODINA:  2017
PODRŽANO OD:  PERFORM
Uloga institucija u stvaranju socijalne kohezije
IZDAVAČI:  Fakultet za ekonomiju, finansije i administraciju
GODINA:  2015
PODRŽANO OD:  Fondacija za otvoreno društvo, Srbija
Socijalna zaštita u starosti: dugotrajna nega i socijalne penzije
IZDAVAČI:  CSP, FEFA, SIPRU
GODINA:  2014
PODRŽANO OD:  SDC
Program dečijih dodataka u Srbiji: analiza i predlozi za unapređenje
AUTORI:  Dr Gordana Matković , Dragica Vlaović Vasiljević, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  CLDS
GODINA:  2012
PODRŽANO OD:  UNICEF
Penzijski sistem u Srbiji – dizajn, karakteristike i preporuke
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  USAID
Penzijski sistem u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković , Dr Katarina Stanić, Dr Jurij Bajec, Nenad Rakić, Rosa Chiappe, Nikola Altiparmakov
IZDAVAČI:  USAID
GODINA:  2009
Analiza uticaja državne finansijske podrške siromašnima
AUTORI:  Dr Gordana Matković, Dr Boško Mijatović
IZDAVAČI:  Tim potpredsednika Vlade za implementaciju Strategije za smanjenje siromaštva
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  UNICEF
Izazovi uvođenja sistema obaveznog privatnog penzijskog sistema u Srbiji
AUTORI:  Dr Gordana Matković , Dr Katarina Stanić, Dr Jurij Bajec,
 Dr Boško Mijatović, Dr Boško Živković
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  USAID
Uloga nevladinih organizacija u pružanju usluga socijalne zaštite
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2009
PODRŽANO OD:  EU/UNDP
Decentralizacija socijalne zaštite u Srbiji
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2006
PODRŽANO OD:  EU/UNDP