Ivana Poljak

Ivana Poljak

Istraživačica

ivana.poljak@csp.org.rs

Ivana Poljak je istraživačica Centra za socijalnu politiku (CSP) od oktobra 2016 i na završnoj je godini osnovnih studija Ekonomskog fakulteta u Beogradu – smer Ekonomska analiza i politika. Takođe, trenutno pohađa i Ženske studije, pri Centru za ženske studije na Fakultetu političkih nauka.

U 2016 radila je kao saradnica u istraživanju za Fondaciju za razvoj ekonomske nauke (FREN) na projektu – Evaluacija paketa usluga za mlade i relevantnih programa i mera finansiranih iz budžeta Vlade Republike Srbije koji su usmereni ka mladima. Pored rada u Centru, članica je redakcije studentskog časopisa  Ekonomskog fakulteta - “MonopolList”.

Oblasti interesovanja: obrazovanje  i nejednakosti u obrazovnom sistemu, tržište rada i druge oblasti socijalne politike.