Publikacije - Priručnici
Vodič za organizacije civilnog društva – standardi usluga socijalne zaštite u zajednici i procedure licenciranja
IZDAVAČI:  Centar za liberalno-demokratske studije
GODINA:  2013
PODRŽANO OD:  EU(EK)
Priručnik za komunikaciju sa građanima na temu socijalne zaštite
IZDAVAČI:  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
GODINA:  2011
PODRŽANO OD:  NMFA
Strateško upravljanje integralnom socijalnom zaštitom u lokalnoj zajednici
IZDAVAČI:  Stalna konferencija gradova i opština (SKGO)
GODINA:  2010
PODRŽANO OD:  NMFA