Lazar Muždalo

Lazar Muždalo je istraživač Centra za socijalnu politiku (CSP) u oblasti socijalne politike.

Osnovne studije je završio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, gde završava i master akademske studije.

Oblasti njegovog interesovanja su: smanjenje siromaštva, inkluzivni ekonomski rast i razvoj.

Završio je dve srednje muzičke škole i aktivno se bavi muzikom.