News - Call for new positions within CSP

Centar za socijalnu politiku (CSP) raspisuje konkurs za dve nove pozicije:

1. Istraživač/ica kvantitativnog usmerenja i

2. Istraživač/ica sa usmerenjem na analizu ekonomske i socijalne politike.


1. Istraživač/ica kvantitativnog usmerenja:

Opis posla: Kvantitativna analiza podataka u cilju istraživanja tema u domenu socijalne politike; Učešće u istraživačkim inicijativama CSP-a; Razvoj strateških istraživačkih inicijativa CSP-a; Priprema baze podataka najvažnijih indikatora socijalne politike u Srbiji; Učešće u pripremi metodologije za CSP istraživanja.

Obrazovanje: Ekonomski ili ekvivalentni domaći i strani fakulteti, usmerenje na statistiku, informatiku i kvantitativne finansije. Posebnu prednost imaće kandidati/kinje sa masterom u oblasti kvantitativne analize.

Iskustvo: Istraživač/ica na početku karijere. Dodatna i specifična iskustva će biti posebno vrednovana.

2. Istraživač/ica sa usmerenjem na analizu ekonomske i socijalne politike:

Opis posla: Sprovođenje komparativne analize javnih politika sa akcentom na socijalnu politiku; sprovođenje analiza uticaja politika, ex-ante, ex-post analize; Učešće u istraživačkim inicijativama CSP-a; Razvoj strateških istraživačkih inicijativa CSP-a; Priprema sažetaka relevantnih analiza i istraživanja CSP-a;

Obrazovanje: Ekonomski ili ekvivalentni domaći i strani fakulteti, usmerenje na analize i politike. Posebnu prednost imaće kandidati/kinje sa masterom u oblasti javnih politika.

Iskustvo: Istraživač/ica na početku karijere. Dodatna i specifična iskustva će biti posebno vrednovana.

 

Zainteresovani kandidati/kinje treba da pošalju CV (na engleskom ili srpskom jeziku), motivaciono pismo (uključujući imena i kontakte tri reference). CSP će razmatrati samo prijave kandidata/kinja koji odgovaraju zahtevima konkursa. CSP će pozvati na razgovor samo kandidate/kinje koji budu u najužem izboru.

Rok za prijavu je 18. septembar 2016. godine. Selekcija će biti održana tokom septembra, a očekivani početak angažovanja je kraj septembra ili početak oktobra, u zavisnosti od mogućnosti izabranih kandidata/kinja. Izabranim kandidatima/kinjama će biti ponuđeno potpisivanje ugovora o delu. Izabrani kandidati/kinje će imati priliku da rade u profesionalnoj i stručnoj sredini, sa mogućnošću sticanja specifičnih znanja i veština. Za dodatna pitanja možete nam poslati e-mail na: office@csp.org.rs ili nas pozvati na: +381 11 3246666.

Angažovanje novih istraživača/ica Centra za socijalnu politiku deo je inicijative koju podržava Fondacija za otvoreno društvo iz Budimpešte, a koja ima za cilj osnaživanje kapaciteta Centra za socijalnu politiku da kvalitetnije sprovodi visokokvalitetna, nezavisna istraživanja o različitim pitanjima iz oblasti socijalne politike. Projekat ima za cilj da unapredi funkcionisanje i uticaj CSP-a, obezbedi bolju vidljivost organizacije i omogući širenje nalaza i informacija iz oblasti socijalne politike, relevantne za kreatore politika, eksperte i javnost. Projekat se realizuje u periodu 2016-2017. godine.

Centar za socijalnu politiku je nezavisna istraživačka organizacija, posvećena unapređenju javnih politika, čiji je cilj podsticanje inkluzivnog rasta, stvaranje kohezivnog društva i efikasne i delotvorne države blagostanja. CSP utiče na procese kreiranja i stvaranja javnih politika kroz nezavisna i inovativna istraživanja koja su usmerena na rešavanje ključnih socijalnih pitanja u društvu. Istraživanja CSP-a su visokog kvaliteta – naša istraživanja su citirana u relevantnim izveštajima i analizama i korišćena od strane kreatora politika. Više informacija na: www.csp.org.rs